Strategiska forskningsområden

För att kontinuerligt förnya vår konkurrenskraft måste Sverige driva världsledande forskning inom ett fåtal utvalda områden. Vi vet att nyckeln till stora tekniksprång är samverkan och långsiktighet. Därför måste redan starka forskargrupper koordineras och få möjlighet att under minst en 20-årsperiod bedriva spjutspetsforskning inom de valda områdena. Målstyrning och kontinuitet skapar vi genom att koppla de strategiska forskningsområdena till LIGHTers långsiktiga innovationsteman och inte till kortsiktiga behov. För att nå världsklass inom lättvikt krävs tvärvetenskapliga samarbeten med internationellt ledande forskargrupper, d v s välkomna ledande forskare i svenska forskningsmiljöer och ge våra forskare möjlighet att periodvis arbeta i framstående grupper utomlands. Parallellt vill vi förstärka rekryteringen av unga forskare via forskarskolor. Allt för att bygga upp ett hållbart nationellt nätverk av forskare inom lättviktsteknik av högsta internationella klass.

Vår strategiska forskning fokuseras på grundläggande frågeställningar och metoder som kan utnyttjas branschöverskridande och förädlas i våra industridrivna projekt, och därefter verifieras i test- och demoanläggningar. Här har forskningsinstitutens seniora forskare ett speciellt ansvar att överföra mogen teknologi till industrins forskningsprojekt, med en större andel aktiv forskning av seniora forskare.

LIGHTer har definierat följande strategiska forskningsområden;
- Modellering av sambanden mellan materials mikrostruktur, tillverkningsprocess och slutegenskaper för minimal vikt
- Innovativa metoder för effektiv tillverkning av lättviktskomponenter och slutegenskaper för minimal vikt
- Utveckling av nya materialsystem med nya egenskaper för lättare strukturer och system

Kontakt: Lars Nyborg, Chalmers