RIMKOM

RIMKOM är ett Steg1 projekt i Vinnovas program UtmaningsDriven Innovation, UDI 2014, med målet att identifiera och skapa nya lösningar för rationell sammanfogning av komposit till metall.

I Steg1 bearbetas och förfinas idéer och konsortiet byggs på. I slutet av 2014 ska en Steg2-ansökan göras. Detta innebär, om det beviljas, en större fortsättning från nästa år som möjliggör att utveckla teknikerna och skapa implementering.

I Steg2 deltar fler aktörer, projektdeltagare med klar uppgiftsfördelning och logisk koppling till uppgiften.

Kontakt: Joakim Hedegård, Swerea KIMAB