Övriga projekt inom lättvikt (Associerade LIGHTer projekt)

LIGHTer driver industriförankrade utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet lättvikt, men samordnar och koordinerar också projekt s.k. associerade LIGHTer projekt.

SÅNÄTT (2010-2012)

RIMKOM (2014-2015)

Kontakt: Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer