Modellavtal för industriförankrade utvecklingsprojekt

Vi har tagit fram ett modellavtal som framförallt gäller för industriförankrade utvecklingsprojekt inom Strategiskt innovationsprogram för Lättvikt (SIP Lättvikt).

Det föreslagna modellavtalet är frivilligt, men syftar till att underlätta för konsortier som avser att driva den här sortens utvecklingsprojekt. Däremot är det krav på att det finns någon form av konsortieavtal för industriförankrade utvecklingsprojekt i LIGHTer. Modellavtalet är anpassad för den typ av industridrivna projekt som drivs inom SIP Lättvikt. Det är framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter från KTH (farkost och flyg), GKN Aerospace (ACAB), Saab Aerostructures, Volvo Cars Corporation, AP&T, Chalmers (konstruktionsteknik), WSP Sverige (bro- och vattenbyggnad), Trafikverket och Swerea SICOMP. Modellavtalet är dessutom beslutat av LIGHTers styrelse.

Har ni frågor kring avtalet och dess framtagande så kontakta Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer

Modellavtalet går att ladda ner här!