LIGHTer Småföretag

LIGHTer Småföretag är en satsning inom ramen för LIGHTer med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsteknologi genom ökad spetskompetens från små- och medelstora företag (SMF). Med SMF menar vi företag med färre än 250 anställda. Målet är att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Det gör vi i form av stöd för mindre småföretagsprojekt. Vinnovas budget på sammanlagt 4 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. Den första utlysningsomgången stängde 17 november 2017. Andra ansökningstillfället stängde 9:e maj 2018, och det tredje ansökningstillfället stänger preliminärt 19 oktober 2018. Planerad projekttid är 1 januari till 30 juni 2019.

Vilka riktar sig projektet till?
Svenska SMF som skapar lösningar som bidrar till framtidens lättviktsteknologi. LIGHTer Småföretag eftersträvar att de mindre företagen utvecklar sin roll i innovationssystemet. Nya aktörer, som tidigare inte fått svenskt finansieringsstöd, är särskilt välkomna. Vi ser gärna att de företag som tidigare fått svenskt finansieringsstöd för forskning ska utveckla sin förmåga att även söka europeiska forskningsmedel.

Deltagande SMF kan som regel inte beviljas mer än ett nivå 1-projekt och ett nivå 2-projekt inom LIGHTer Småföretag. Undantag kan göras, men då måste ansökan kompletteras med ett stödbrev från ett kundföretag som tydligt förklarar nyttan med projektet.

Syftet med projektet
Att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer som bidrar till svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsområdet.

KontaktpersonAnn-Charlotte Borggren, ann-charlotte.borggren@swerea.se 031-706 60 94 

Mer information:
Programinformation
Ansökningsblankett