LIGHTer Produktoptimering

LIGHTer Produktoptimering är en unik plattform för utbyte av kunskap och idéer inom produktoptimering. LIGHTer Produktoptimering är tänkt att bygga på dialog, nätverkande, gemensam utveckling av metoder, verktyg och processer kring en optimeringsdriven utveckling för att stärka svensk konkurrenskraft. Plattformen är industridriven, men omfattar även akademi och myndigheter. Totalt har LIGHTer Produktoptimering drygt 60 medlemmar. Tidigare hette LIGHTer Produktoptimering Nationell kompetensarena för produktoptimering, och blev under våren 2018 en del av LIGHTer.


Syftet med LIGHTer Produktoptimering är att:
• Utveckla kompetens, processer, metoder och verktyg för optimeringsdriven utveckling
• Dela kompetens och kunskap
• Stärka svensk industri och akademi

Detta görs genom:
• Seminarier
• Exjobb
Industriförankrade utvecklingsprojekt
• Initiering och koordinering av forskningsprojektsansökningar till olika utlysningar

Seminarier
Under 2016 arrangerade Chalmers och Volvo Cars två seminarier inom ramen för den nationella kompetensarenan kring produktoptimering. Drygt 60 personer från industri och akademi närvarade vid båda tillfällena. Nedan kan du ta del av innehållet från de två seminarierna.

KTH 4 juni 2018
State-of-the-art inom produktoptimering, perspektiv från Saab, Scania och Volvo Erik Holmberg, Mikael Thellner och Harald Hasselblad 
"Weight Reduction of Drill Steel Support in front of the Drilling Doom using Topology Optimization"  – Joseph Junior, Epiroc
"Development Process of Topology Optimized Casted Components" – Nadine Kåmark, Altair 
"Tillförlitlig lättviktsdesign av gjutna komponenter" – Rohan Kulkarni, Scania
"Using Design Automation to Aid Simulation-Driven Design and Enable Multidisciplinary Design Optimization of CAD Models"  – Jakob Nyström, Johan Hallberg, Gustav Ekbäck, Mattias Barrklev, Josef Kling & Mattias Bäckman, Scania 
"Multidisciplinary Design Optimization Using Parametric CAD models and Simulation - Developing a Method for Best Practice Using Boarding Step Weight Reduction as Case Study" – Malin Eriksson & Matilda Frid, Scania 
"Implementering av metod för optimering av kuggeometri" – Mathias Johansson, Scania 
"Future Chassis Frame - Optimization of Framestructure for Electric Heavy Transport Vehicles" – Robin Remnestad & Joe Norlin, Scania
"DOPP - Digital pilot för optimering av produktegenskaper" – Mikael Ström, Swerea

Chalmers 12 maj 2016
Agenda
Vår väg mot en optimeringsdriven kultur Volvo Car Corporation
On the Road Towards Simulation Driven Product Development Mikael Thellner, Scania
Modellering – Simulering – Automatisering – Optimering Tekniska högskolan i Jönköping
Product Optimisation Machine Design Linköping universitet
Optimering Blekinge tekniska högskola
Engineering Design and Optimisation Dr Magnus Bengtsson, Chalmers
Optimisation in Product Development Per Enqvist, KTH
Structural Optimization - Research Mathias Wallin & Matti Ristinmaa, LTH

Industriförankrade utvecklingsprojekt

Kontakt
Harald Hasselblad Volvo Cars
Mikael Thellner Scania
Andreas Carlsson Volvo Cars