LIGHTer Produktoptimering

LIGHTer Produktoptimering är en unik plattform för utbyte av kunskap och idéer inom produktoptimering. LIGHTer Produktoptimering är tänkt att bygga på dialog, nätverkande, gemensam utveckling av metoder, verktyg och processer kring en optimeringsdriven utveckling för att stärka svensk konkurrenskraft. Plattformen är industridriven, men omfattar även akademi och myndigheter. Totalt har LIGHTer Produktoptimering drygt 60 medlemmar. Tidigare hette LIGHTer Produktoptimering Nationell kompetensarena för produktoptimering, och blev under våren 2018 en del av LIGHTer.


Syftet med LIGHTer Produktoptimering är att:
• Utveckla kompetens, processer, metoder och verktyg för optimeringsdriven utveckling
• Dela kompetens och kunskap
• Stärka svensk industri och akademi

Detta görs genom:
• Seminarier
• Exjobb
Industriförankrade utvecklingsprojekt
• Initiering och koordinering av forskningsprojektsansökningar till olika utlysningar

Seminarier
Under 2016 arrangerade Chalmers och Volvo Cars två seminarier inom ramen för den nationella kompetensarenan kring produktoptimering. Drygt 60 personer från industri och akademi närvarade vid båda tillfällena. Nedan kan du ta del av innehållet från de två seminarierna.

Chalmers 12 maj 2016
Agenda
Vår väg mot en optimeringsdriven kultur Volvo Car Corporation
On the Road Towards Simulation Driven Product Development Mikael Thellner, Scania
Modellering – Simulering – Automatisering – Optimering Tekniska högskolan i Jönköping
Product Optimisation Machine Design Linköping universitet
Optimering Blekinge tekniska högskola
Engineering Design and Optimisation Dr Magnus Bengtsson, Chalmers
Optimisation in Product Development Per Enqvist, KTH
Structural Optimization - Research Mathias Wallin & Matti Ristinmaa, LTH

Industriförankrade utvecklingsprojekt

Kontakt
Harald Hasselblad Volvo Cars
Mikael Thellner Scania
Andreas Carlsson Volvo Cars