Syfte och mål
Målet med projektet är att genom Wematters 3D-skrivarteknik och fiberarmering minska vikten och totalkostnaden med minst 20 % och minska tiden till marknaden för högteknologiska branscher som exempelvis drönarbranschen.

Förväntade effekter och resultat
Resultatet ska vara en tydlig specifikation på hur materialegenskaperna i en komponent ser ut och hur dessa kan användas för att förbättra komponenter för additiv tillverkning. Resultatet kommer att användas för att i första hand veta vilka komponenter och vilka fördelar det finns med fiberarmerad 3D-utskrivna komponenter. I nästa steg kommer detta resultat att användas som grund för att introducera 3D-utskrivna komponenter i serieproduktion.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer genomföras i samarbete mellan Swerea IVF och Wematter för att förbättra Intuitive Aerials komponenter. 3D-utskrifterna tas fram av Wematter och Swerea IVF utför tester i sin labbverksamhet. I slutet av projektet presenteras komponenter som tagits fram additivt med fiberarmering.

Projektpartners
Projektledare Robert Kniola, Wematter AB

Samtliga deltagande företag
Wematter
Swerea IVF
Inuitive Aerial

Tid
Startdatum: 2016
Slutdatum: 2017

Läs artikel i Ny Teknik här.