STIFFLIGHT - Styvare konstruktionsmaterial för lättvikt

 

Syfte och mål
Målet i förprojektet är att ge beslutsunderlag för start av ett industriförankrat utvecklingsprojekt som tar upp tekniken till TRL 6.

Förväntade effekter och resultat
Förprojektet baseras på en innovativ ide om kostnadseffektiv framställning av ett nytt kompositbaserat konstruktionsmaterial för lättviktsstrukturer. Materialet har potential att väsentligt öka produkters prestanda med avseende på styvhet och vikt, samtidigt som kostnaden minskar för styvhetsdimensionerade strukturer.

Planerat upplägg och genomförande
I förprojektet studeras och verifieras möjligheten att industrialisera framställandet av materialet. Angreppsättet är att göra försök med laminatframställningen i tillgänglig experimentutrustning vars resultat är direkt överförbara för fullskaletillverkning. Som resultat förväntas verifiering av: - Tillverkningsmetod/bearbetningsmetod - Materialpris, tillgänglighet och mekaniska data - Kalibrerade materialdata för konstruktion och FEM-beräkning av strukturer.

Projektpartners
Projektledare Karl-Otto Strömberg, Flexprop

Samtliga deltagande företag
Flexprop
Swerea SICOMP
Skanska
Saab
Midnight Composites AB

Tid
Startdatum: 2016
Slutdatum: 2017