Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjockek


Projektets idé
Inom projektet ska metodutveckling för snabbare framställning av tunna pressgjutna strukturkomponenter i aluminium adresseras med syftet att industrin ska kunna tillverka komponenter som ligger på gränsen till vad som är möjligt, vilket kräver robusta och verifierade simuleringsmetoder. Behovet av lättare komponenter kommer från flera olika branscher, t.ex. lätta fordon, flyg, verkstad, elektronik och handhållna verktyg där drivkrafterna bl.a. är kraven om en reduktion av CO2, minskat energiuttag eller exempelvis bättre ergonomi för handhållna verktyg.

Industrin har tydligt deklarerat att robusta simuleringsmetoder är helt avgörande för att möta kraven på både minskad godstjocklek och utvecklingstid.

Projektets bidrag till programmålen
Eftersom osäkerheter påtagligt ökar när tillverkningsmässiga gränser utmanas ökar också utvecklingstiden drastiskt. Detta projekt tar sitt avstamp i detta behov genom att utmana utvecklingstiden för tunna pressgjutna lättviktskomponenter. Ett fortsatt utvecklingsprojekt förväntas ge effekter i form av nya marknadssegment och nya affärsmöjligheter för svensk industri, minskade utsläpp i användningsfasen, minskad ”time to market” för lättviktslösningar och en stark svensk leverantörskedja.

Genomförande
Projektet utförs i en projektgrupp bestående av produktägare, gjuteri samt forskningsutförare. Industriparterna är några av de ledande industrierna i sina respektive områden och kommer bidra med unik kompetens från respektive bransch. Virtuella demonstratorer kommer ligga till grund för kravställning vad gäller önskade egenskaper och prestanda. Forskningsfrågor som kommer beröras är bl.a. vilka begränsningar som finns i dagens mjukvaror för gjutning, simulering av flytbarhet, egenskaper och defekter i tunna sektioner samt kartläggning av metodikutveckling. Projektet har karaktären av en förstudie och ska leda till ett större utvecklingsprojekt.

Projektpartners
Projektledare Marie Fredriksson, Swerea SWECAST

Samtliga deltagande företag
GETRAG FORD Transmissions
Husqvarna
Ages Industri
GKN Driveline
Swerea SWECAST

Tid
Startdatum 2016-06-01
Slutdatum 2017-01-31