Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer

 

Projektets idé
Rotorblad för stora vindturbiner är mycket tunga och dyra att tillverka och transportera. I detta förprojekt kommer vi att undersöka möjligheterna att designa rotorblad som är både modulära och lätta, vilket skulle innebära lägre kostnader för både produktion och transport. Designen kommer att utgå från en ny design av rotorblad för vindturbiner som kallas Triblade.

Bild

                                                Pilotinstallation

Projektets bidrag till programmålen
Generiska lärdomar från projektet kommer att spridas till såväl industri som akademi.

  • Svenska lättviktsprodukter når slutkunder genom implementation av lättviktsteknik
  • Svenska lättviktsprodukter skapar tillväxt inom näringslivet
  • Svensk lättviktsexport ökar.

Senast fem år efter projektavslut ska följande uppnås:

  • minst 20 % kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter med mixade material.

Genomförande
Arbetet kommer att organiseras enligt följande arbetspaket :

  • Modulär design av Triblade
  • Studera möjligheten att utvidga idén att använda en modulär Triblade design till andra branscher
  • Prototyping och testning
  • Planera för en efterföljande projektutveckling.

Projektpartners
Projektledare Rikard Berthilsson, Winfoor AB

Samtliga deltagande företag
Winfoor AB
Composite Design Sweden AB

Tid
Startdatum: 2016-06-01
Slutdatum: 2016-11-30