Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper

 

Projektets idé
Projektet syftar att skapa möjligheter att utveckla och tillverka lätta lastbärande komponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Många av dessa komponenter tillverkas idag i gjutjärn och har en funktionalitet som medför att man inte kan byta till ett material med lägre densitet då detta ofta innebär otillräckliga hållfasthetsegenskaper. Målet med projektet är att skapa förutsättningar att kombinera aluminium och gjutjärn i komponenter där man kombinerar gjutjärnets lastbärande egenskaper med aluminiumets låga densitet och goda värmeledningsförmåga för att skapa ett multimaterial med bibehållen funktion men med avsevärt lägre vikt.

Projektets bidrag till programmålen
Projektet kommer att ta fram en demonstrator som visar på en viktminskningspotential på minst 30 % genom användning av mixade material. Vidare är syftet med förprojektet att ett industriförankrat utvecklingsprojekt skapas för att vidareutveckla och industrialisera de framtagna fogningsteknikerna. I projektet samverkar användare och producenter av gjutna komponenter vilket skapar förutsättningar för att framtagna innovativa fogningsmetoder och lättviktslösningar når slutkunder.

Genomförande
Projektet kommer att drivas av en projektgrupp bestående av forskningsutförare (Swerea SWECAST, SP), produktägare och leverantörer (AB Volvo, SKF Mekan och Fundo Components). Industrins främsta uppgift är att bidra med kravspecifikation för multimateriallösningar i tänkta applikationer samt kunskap om design- och konstruktionslösningar. Utvärderingen i projektet kommer ske på testgeometrier och slutlig metod utvärderas på demonstratorer som tillhandahålls av industriparterna. Även återvinningsaspekter av multimaterial kommer att beröras i projektet.

Projektpartners
Projektledare Anders Gotte, Swerea SWECAST

Samtliga deltagande företag
Swerea SWECAST
SP
AB Volvo
SKF Mekan
Fundo Components

Tid
Startdatum: 2016-06-01
Slutdatum: 2017-02-01