Koncept för lätta screentrycksramar

Syfte och mål
Detta projekt syftar till att ta fram koncept för enkla och styva screentrycksfixturer som kombinerar krav på låg vikt, termisk och elektrisk neutralitet med kostnadseffektiv produktion. Målet är hitta en lösning för industriella applikationer med tillverkade profiler i både komposit och aluminium.

Förväntade effekter och resultat
Optimering av material, process och rätt val av tillverkningsteknik kommer resultera i att slutproduktens totalvikt kan minskas med minst 20 % och på så sätt bidrar projektet till LIGHTers två mål minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter att blanda material och minst 20 % viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

Planerat upplägg och genomförande
För att överbrygga gapet mellan forskning och industriell produktutveckling mellan nya branscher tillför Swerea IVF forskningsresurser till projektet både inom komposittillverkning via Compraser Lab i Linköping och inom spetsområden Ytbehandling och Fogning genom respektive Testbädd i Mölndal. Utöver Marabu Scandinavia som är kravställare engageras ytterligare två industriföretag i detta projekt. Sapa Profiles och Midnight Composites bidrar med lång erfarenhet inom material och industriell tillverkning till projektets måluppfyllnad.

Projektpartners
Projektledare Diana Ingvarsson, Swerea IVF

Samtliga deltagande företag
Swerea IVF
Midnight Composites AB
Marabu Scandinavia AB
Sapa Profiles AB

Tid
Startdatum: 2015
Slutdatum: 2016