MACS - Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter

 

Syfte och mål
Projektet syftar till att utveckla gjutna metallmatriskompositer (MMC) för högpresterande aluminiumkomponenter. Utvecklingen av partikelförstärkt aluminium har bromsats av höga tillverkningskostnader i kombination med ett kunskapsgap mellan grundläggande forskning och industriforskning. Projektet syftar till att stärka svensk industri inom MMC-området genom att projektetresultaten ska leda till att utveckling och tillverkning optimeras och att man därmed kan sänka tillverkningskostnaden med 30 % jämfört med befintlig MMC-teknologi.Bild_MACS

 

Förväntade effekter och resultat
En stark forskargrupp kommer byggas upp inom MMC-området. Detta kommer leda till ökad kompetens hos både produktägare och underleverantörer då projektet har för avsikt att överföra kompetens via seminarium, utbildningar osv. Projektet utvecklar teknikområdet då man tar tillvara på tre branschers kunskap och kravställning. Därmed har man goda möjligheter att realisera projektresultaten i verkliga produkter, vilket kan bidra till t.ex. minskade koldioxidutsläpp då målet är en viktminskning på 30% i demonstratorerna.

Planerat upplägg och genomförande
Arbetet med komponenterna utförs i arbetspaket som drivs av industripartnerna och har sin utgångspunkt i konkreta industriella behov - en högt belastad fordonskomponent, en komponent till ett handhållet verktyg samt en multifunktionell detalj i form av en verktygshållare. Forskningsutförarna kommer vara aktiva i samtliga arbetspaket, vilket säkerställer att kunskapen sprids mellan arbetspaketen. Arbete kommer även bedrivas inom informationsspridning och framtagning av kursmaterial, både till industrikurser och för implementation i befintliga högskoleutbildningar.

Projektets bidrag till programmålen
Projektet syftar till att utveckla gjutna metallmatriskompositer (MMC) för högpresterande aluminiumkomponenter. Utvecklingen av partikelförstärkt aluminium har bromsats av höga tillverkningskostnader i kombination med ett kunskapsgap mellan grundläggande forskning och industriforskning. Projektet syftar till att stärka svensk industri inom MMC-området genom att projektetresultaten ska leda till att utveckling och tillverkning optimeras och att man därmed kan sänka tillverkningskostnaden med 30% jämfört med befintlig MMC-teknologi.

En stark forskargrupp kommer byggas upp inom MMC-området. Detta kommer leda till ökad kompetens hos både produktägare och underleverantörer då projektet har för avsikt att överföra kompetens via seminarium, utbildningar osv. Projektet utvecklar teknikområdet då man tar tillvara på tre branschers kunskap och kravställning. Därmed har man goda möjligheter att realisera projektresultaten i verkliga produkter, vilket kan bidra till t.ex. minskade koldioxidutsläpp då målet är en viktminskning på 30% i demonstratorerna.

Projektpartners
Projektledare Marie Fredriksson, Swerea SWECAST

Samtliga deltagande företag
Volvo Cars Floby
Fundo Components AB
Seco Tools AB
Comptech i Skillingaryd AB
Jönköping University
Lunds Universitet
Swerea SWECAST

Tid
Startdatum: 2015-12-01
Slutdatum: 2018-03-30