PAVE - Probabilistisk analys och verifiering av kompositstrukturer


Projektets idé

Kompositmaterial skapas samtidigt som strukturen, dvs materialet existerar inte innan strukturen tillverkas. Konstruktionsdata måste därför ta hänsyn till den valda tillverkningsprocessen och hur den påverkar prestanda hos en viss komponent. Detta görs generellt inte industriellt och som en konsekvens kan tillförlitlighetsproblem uppstå, eller så krävs ytterligare kostsamma tester för att verifiera produktegenskaperna. Detta industridrivna utvecklingsprojekt syftar till att utveckla ett kostnads- och tidseffektiv metod som möjliggör utveckling av tillförlitliga kompositstrukturer.

Projektets bidrag till programmålen
Projektet fokuserar först på en metod för att snabbt få tillgång till materialens konstruktionsdata, med hänsyn till vald tillverkningsprocess. En metod för att utvärdera prestanda hos slutprodukter kommer sedan att utvecklas. Metoden baseras på att karaktärisera en tillverkningsprocess med den variabilitet som införs och ta hänsyn till dessa i en CAE-miljö genom probabilistisk analys. Metoderna kommer att valideras på två demonstratorer som har valts för att illustrera tillämpningen i olika branscher och för att främja utbytet mellan de olika projektpartnerna.

Genomförande
Som en direkt effekt av projektet kommer behovet av fysiska tester att minska, och därmed ta bort ett betydande hinder för introduktion av kompositmaterial hos SME. För större företag kommer ett reducerat behov av provning att medföra en mer kostnads- och tidseffektiv utvecklingsprocess. För båda kommer detta att resultera i mer konkurrenskraftiga processer och produkter samt öka användningen av lättviktslösningar i den svenska industrin. Konsortiet representerar stora och små företag från transport-, marin- och möbelindustri, inklusive OEMer och leverantörer.

Projektpartners
Projektledare Mohammad Rouhi, Swerea SICOMP

Samtliga deltagande företag
Scania
Exova
Marström
SICOMP
KTH
Volvo Cars
CAE Value
IKEA of Sweden
Gestamp

Tid
Startdatum 2015-06-15
Slutdatum 2017-11-02