Avancerad lättviktskonstruktion med varmformning av aluminium


Projektets idé
Projektet syftar till att industrialisera en ny metod för effektiv tillverkning av lätta, komplexa skalprodukter i aluminium. Dagens tillverkningsmetoder gör att aluminium inte kan utnyttjas maximalt i skalkonstruktioner eftersom det inte är möjligt att forma komplexa geometrier som möter krav från säkerhet och design på samma sätt som med stålplåt.

Projektets bidrag till programmålen

  • Ett nytt, kostnadseffektivt erbjudande för tillverkning av lätta, komplexa skalprodukter i aluminium är 3 år efter projektets start kommersiellt tillgängligt från processleverantörerna och redo för användning i slutanvändarnas industriella projekt.
  • Viktminskning på upp till 50 % beroende på applikation och lastfall med genomsnittlig viktminskning 35 %.

  • Seminarium kring varmformning av aluminium genomfört för branschöverskridande intressentgrupp.

Genomförande
Projektet kommer utveckla varmformning av aluminium. Den höga temperaturen ger möjligheter att forma betydligt komplexare detaljer med en ökad hållfasthet. Projektet kommer att verifiera tillverkningsprocessen för praktikfall från produktägarna, utveckla virtuella verifieringsmetoder och ta fram materialdata. 

Projektpartners
Projektledare Johan Berglund, Swerea IVF

Samtliga deltagande företag
Swerea IVF
AP&T
Gestamp HardTech
Volvo PV
IUC i Olofström
Uddeholms
Oerlikon Balzers
Novelis (deltar som samarbetspartner till projektet men inte som officiell projektpart)

Tid
Startdatum: 2015-06-03
Slutdatum: 2017-05-31