Aluminium Semi Solid Gjutning, med Fokus på Utmattningsegenskaper och Defekter, FatSS


Projektets idé
Allt starkare krav ställs på lättare fordon för att kunna öka mängden nyttig last. Ett sätt att åstadkomma detta är att i allt större utsträckning använda aluminium. Projektet syftar till att optimera processen för semi solid gjutning (Rheometal processen) för tjockväggigt gjutgods för att erhålla optimala mekaniska egenskaper. Projektet syftar också till att skapa konstruktionsdata för att kunna optimera Rheo-s komponenter för fordon. Målet är att ge förutsättningar för en viktbesparing på upp till 50 % jämfört med segjärnsgjutna komponenter med bibehållen eller lägre kostnad.

Bild

Projektets förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att:

- Visa möjligheten att framställa lastbärande, utmattningspåkända komponenter av god kvalitet genom semi solid gjutning

- Möjliggöra ett effektivt användande av dessa material och konstruktioner och ersätta i första hand gjutjärnskomponenter och även övriga detaljer tillverkade aluminium (sand, kokill, HPDC och smide)

- Förbättra prestandan hos Rheogjutna konstruktioner i dessa material utan ökade kostnader

- Öka kompetensen i leverantörsleden.

Genomförande
För att nå målen är projektet uppdelat i fyra huvuddelar:

- Grundutveckling av befintliga material och processer med avseende på processtabilitet och semisolida legeringars matningsbeteende för att uppnå porfrihet

- Ta fram materialdata som konstruktionsunderlag för design av utmattningspåkända komponenter

- Framtagning av demonstrator för verifiering av utmattningsprestanda

- Framtagning av en plattform för kostnadseffektiv industrialisering.

Projektpartners
Tekniska högskolan i Jönköping
Comptech i Skillingaryd AB
Fueltech Sweden AB
Volvo Penta

Projektledare
Jörgen Andersson, Volvo Trucks GTT

Tid
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum 2016-12-31