INNODEFAB - Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstruktioner

Projektets idé
Projektet ska utveckla och demonstrera nya lättviktskoncept och tillverkningstekniker för infrastruktur, tyngre fordon och materialhantering. Detta ska möjliggöras genom införandet av ännu starkare stål i nya lättviktskoncept, såsom sandwichkonstruktioner, samtidigt som nya tillverkningstekniker med hög produktivitet och livslängdshöjande effekt tillämpas.

Projektets bidrag till programmålen
Genom införandet av avancerade stålsandwichlösningar, höghållfasta och duplexa rostfria stål, högproduktiv svetsteknik och ny efterbehandlingsteknik kommer projektet att bidra till SIP LIGHTers innovationstema 4: viktreducering med mer än 20 %. Väsentligt ökad livslängd och minskad miljöpåverkan genom mindre materialuttag och energiåtgång, samt sänkta kostnader för tillverkning och underhåll kommer också uppnås av projektet.

Genomförande
Konsortiet kommer arbeta tvärfunktionellt för att optimera konstruktioner och tekniker, samt möjliggöra snabb kunskapsspridning och implementering av resultat. Förutom kraftigt ökad konkurrenskraft genom nya lätta och högpresterande konstruktioner av avancerade material som tillverkas i Sverige, kommer projektet skapa nya rekommendationer för konstruktion och tillverkning samt utbildningsmaterial för svensk industri, högskolor och universitet.

Kunskapsspridning sker genom LIGHTer, konferenser och de utbildningspaket som tas fram. Till projektet kopplas industridoktorander och doktorander vid högskolor, samt forskningsingenjörer.

Bilderna nedan visar hur arbetspaketen kopplas, samt viktiga mål och deltagare i projektet.

Bild_INNODEFAB

Projektpartners
Projektledare Joakim Hedegård, Swerea KIMAB AB

Bild_Projektpartners

Tid
Startdatum: 2014-12-01
Slutdatum: 2016-12-31