Industriförankrade utvecklingsprojekt

Alla våra utvecklingsprojekt förankras i konkreta industriella behov för att skapa flexibilitet, marknadsanpassning och kraft i svensk lättviktsutveckling. Projekten blir en brygga till snabbare produktutveckling och kommersialisering, både för företag med slutprodukter och för företag inriktade på material, tillverkningsprocesser eller tjänster. Innehållet i projekten styrs mot våra fyra innovationsteman och resultaten i form av lösningar, metoder och kompetens ska kunna introduceras i kommersiella projekt inom fem år.

För att lyckas med detta behöver vi demonstrera nya teknologier i relevanta tillverknings- eller användningsmiljöer, d v s projektresultaten går från TRL4 till att nå TRL5-6. Detta kräver multidisciplinära angreppssätt och kvalificerade testmiljöer. Utvecklingsprojekten är 1-3 år långa och involverar flera branscher och leverantörsnivåer. Projekten får även krav på sig att dra ut generiska lärdomar ur sina aktiviteter och sprida dem till aktörer inom lättviktsagendan.

Forskningsinstituten och industrin har ledande roller i genomförandet av projekten, medan universiteten deltar selektivt. Projekten måste ha en ekonomisk omfattning som täcker behov från flera branscher, insatser från många discipliner samt en omfattande experimentell verifiering och demonstration. Satsningarna inom denna mekanism kräver stark ledning på två nivåer. Den första nivån är riktad ledning av de enskilda projekten under projekttiden. Den andra nivån är att leda och utveckla projektportföljen så att de genomförda projekten, under tiden fram till 2033, på bästa sätt uppfyller agendans målsättning inom miljö, tillväxt och innovationseffektivitet.

Mer information om pågående och avslutade projekt finns nedan.

Kontakt: Anders Sjunnesson, GKN Aerospace

Modellavtal finns att ladda ner här!

Pågående FoI projekt
2014-05 Lätta transmissionskomponenter

2014-09 StripPro - Valsning av profilerade band

2015-06 ALVA - Avancerad lättviktskonstruktion med varmformning av aluminium
 
2015-07 PAVE - Probabilistisk analys och verifiering av kompositstrukturer

2015-09 MIMAP - MIxade MAterial för lättare Produkter

2015-10 FALCON - Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur

2015-11 MACS - Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter

2015-12 LIGHTCAM - Högpresterande lättviktskomponenter genom additiv tillverkning

2016-05 Extreme - Vidareutveckling och industrialisering av högpresterande aluminiumkomponenter i extrem miljö​

2016-06 Re-OPTIC - Optimering av gjutna komponenter för vikteffektiva strukturer

2016-07 Light-FE - Högpresterande lätta stålsandwichmaterial

2016-08 PRODKOMP2 - Konkurrenskraftiga produktionsprocesser för multimat komponenter steg 2

2017-1 Multigraph - Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av grafen

2017-2 Förlim - Torr förbehandling för kvalitetssäker limning av multimaterial

2017-4 HPMM2 - Hög-Precision Material Modell för Hög-Presterande Multisikt Material

Pågående Förstudier/projekt

2017-3 KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning

2017-5 Högre kvalité på lätta konstruktionsdetaljer tillverkade via Additiv Tillverkning Distorsionskontroll

2017-6 LIGHTrain -Tillförlitlig lättviktsdesign av gjutna komponenter i tåg och lastbilar

Pågående Projekt tillsammans med SIO Grafen

Grafen-förbättrad värmespridare för elektronik

Grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer

Multifunktionell kompositstruktur med hjälp av Grafen

Avslutade FoI projekt
2010-01 Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer [Triple Use]

2011-01 Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar - ett LIGHTer initiativ [UFoH]

2013-02 DSMO Datorstödd struktur - & materialoptimering

2013-03 Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer [Triple Use, Fas3]

2014-06 X-Shell - Volymproduktion av vävförstärkta termoplastkompositer

2014-07 INNODEFAB - Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstr.

2014-08 Triple A - Avancerade Aluminiumlegeringar i strukturella lätta komponenter

2014-10 MACHINOPT

2014-11 ThinC - Utveckling av lätta tunnväggiga gjutna högpresterande komponenter

2014-12 FatSS - Aluminium Semi Solid Gjutning, med Fokus på Utmattningsegenskaper och Defekter

2015-01 RASK - Rationell Analys av Skruvförband

2015-02 Industriell håltagning i lättviktsmaterial

2015-08 ROBUST - Robotiserad produktion av strukturella kompositer

Avslutade förstudier

2014-13 PreFiber - Ny process för våtspinning av ligninbaserad kolfiber-prekursor

2014-14 KOMASS - Kostnadseffektiv Masstillverkning av avancerade termoplastkompositer

2014-15 Innovativa Biobaserade sandwichelement i byggandet

2015-03 Jute-Light

2015-04 Polymera fiberkompositers termomekaniska beteende vid brand

2015-05 Lättviktslamell i komposit

2015-13 PlasmCFib - Plasmaoptimerad fiber-matris adhesion för kolfiberarmerade termoplastkompositer

2015-14 LättRam - Koncept för lätta screentrycksramar

2015-15 P4SMF - Effektivare komposittillverkning hos SMFs

2015-16 COMPIS - Ny innovativ lättviktsapplikation inom svensk gjuteriindustri

2016-01 TripleC - Sammangjutning för innovativa produkter med kombinerade egenskaper

2016-02 RELIGHT - Återvinning av mixade material

2016-03 Modulär lättviktsdesign av fackverk i kompositer

2016-04 TINA - Utveckling av lättare strukturkomponenter genom minimerad godstjockek

2016-09 STIFFLIGHT - Styvare konstruktionsmaterial för lättvikt

2016-10 IMS - Formsprutning av strukturella komponenter

2016-11 FiAM3D - Fiberarmerad 3D-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner