Teknikutveckling

Basen i LIGHTer är teknikutveckling genom att skapa, driva och samordna utvecklingsprojekt inom området. LIGHTer driver industriförankrade utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet lättvikt, men samordnar och koordinerar också projekt s.k. associerade LIGHTer projekt. En viktig uppgift för LIGHTer är att ha en kontinuerlig dialog med finansiärer, myndigheter, regioner och andra satsningar inom området. Att kontinuerligt genomföra omvärldsbevakningar, nationellt och internationellt ingår också som en viktig uppgift.

Nedan finns information om aktiviteter och projekt inom lättviktsområdet;
[IM=Innovationsmekanismer enligt lättviktsagendan/färdplan 2033]

LIGHTer Academy (IM 1)
LIGHTer Produktoptimering
Industriförankrade utvecklingsprojekt (IM2)
Test- och demo (IM3)
Strategiskt innovationsprogram för lättvikt (SIP Lättvikt)
Övriga projekt inom lättvikt (Associerade LIGHTer projekt)