SME-satsningar

LIGHTer har identifierat fyra stycken SME-instrument som ska stötta SME-företag att växa, både när det gäller export och jobb. Dessa är;

- Innovationscheckar
- Gränsgångare
- Certifieringsstöd för nya branscher
- First customer

För mer information, se strategisk forsknings- och innovationsagenda för lättvikt

Kontakt: Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer