Nyheter


2017-06-01

Ett startprojekt för att skapa och etablera en regional LIGHTer-nod i Blekinge har beviljats! Arbetet påbörjas under hösten 2017 och pågår under två år. LIGHTer  regional nod Blekinge syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring. Arbetet i noden kopplar till bearbetning av lättviktsmaterial genom vattenskärning och stamping med stort fokus på små och medelstora företag. Storindustri ges möjlighet till en teknikdrivande roll. Projektet leds av Anders Jönsson vid Ronneby kommun och involverar även Swerea IVF. TechTank medverkar i arbetet med att sätta samman projektets styrgrupp samt involvera nyckelaktörer i hela regionen.

Bild från www.ronneby.se