Kontakt


Uppstartsprojektet för LIGHTer regional nod Blekinge leds av Swedish Waterjet Lab i samverkan med Cefur Ronneby och Swerea IVF i Olofström.

Medverkande i utvecklingen och driften av LIGHTer regional nod Blekinge, samt Styrgruppen som involverar aktörer från akademi och industri, presenteras nedan.

Projektgrupp
Anders Jönsson
Project manager
Research Director, Swedish Waterjet Lab
Cefur/ Ronneby
Soft Center
372 25  Ronneby
Tfn: 0708-780 152

Hans-Olof

Eva-Lis Odenberger
Project coordinator, web
Adjunct Senior Lecturer, Solid Mechanics, Luleå University of Technology
Swerea IVF
Vällaregatan 30
293 38 Olofström
Tfn: 0454-97545

Styrgrupp
OBS Styrgruppen kommer att kompletteras med fler representanter från industri och akademi under 2017.

Anders Jönsson
Project manager
Research Director, Swedish Waterjet Lab
Cefur/ Ronneby
Soft Center
372 25  Ronneby
Tfn: 0708-780 152

Hans-Olof

Eva-Lis Odenberger
Project coordinator, web
Adjunct Senior Lecturer, Solid Mechanics, Luleå University of Technology
Swerea IVF
Vällaregatan 30
293 38 Olofström
Tfn: 0454-97545

Anders Borgehed
Utvecklingschef
Olofströms Näringsliv AB
Vällaregatan 30
293 38 Olofström
Tfn: 0768-612742: 

Cecilia Ramberg
Verksamhetsledare LIGHTer och programchef SIP Lättvikt
Swerea IVF
Box 104, 431 22 Mölndal
Tfn: 031-706 60 52

Elisabeth Landén
Projektkoordinator
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona
Tfn: 0455-30 50 11