Internationell samverkan

En viktig del i LIGHTer är att skapa internationell samverkan. Detta kan ske med internationella aktörer och satsningar, men också att aktivt arbeta mot program som Horizon2020.

Påverkanplattform Horizon 2020

LIGHTer International Conference

Kontakt: Elisabeth Sagström, Swerea IVF