Övriga workshops, konferenser och satsningar inom lättvikt

LIGHTers vision är att samordna forsknings- och kompetensutvecklingsaktiviteter inom lättvikt i Sverige.

Det är viktigt att knyta samman de satsningar som pågår inom lättvikt, så att vi tillsammans kan stötta  och stärka svenska företag kring lättvikt. Detta ger tillväxt, ökad export och arbetstillfällen.

Nedan beskrivs några av de satsningar som pågår inom lättviktsområdet.

  • Safer. Center på Chalmers med fokus på trafiksäkerhet i fordon
  • Casting Innovation Centre. Gjutericentrum i Jönköping (Swerea SWECAST och JTH)
  • Compraser. Produktionsteknisk komposit förening
  • S-LÄSS. Svenskt Nätverk för lättare konstruktioner till sjöss
  • ECO2 Vehicle Design. Centrum på KTH för hållbara fordonsutveckling
  • Lighthouse. Kompetenscentrum på Chalmers för marina sektorn
  • ENIG. Energieffektivisering i grupp
  • Offshore Väst. Nätverk för off-shore industrin
  • E-Läss. Internationellt nätverk för lättare konstruktioner till sjöss


Övriga konferenser och workshops

Materials in Car Body Engineering, 22-23 april 2015, Bad Nauheim

Stora Aluminiumdagen, 28 april 2015, Göteborg

Global Automotive Lightweight Materials, 29-30 april 2015, London

Fokus: Plast, 2-dagars konferens 4-5 maj 2015, Lund

Automotive Engineering Congress, 9-10 juni 2015, Nuremberg

ICCM, 19-24 juli 2015, Köpenhamn

Composites Europe, 22-24 september 2015, Stuttgart

Automotive Circle, Insight Edition, 24-25 september 2015, Ford Motor Company Detroit

Forming in Car Body Engineering, 29-30 september 2015, Bad Nauheim

Assembly Engineering intensive, 29-30 september 2015, Ford Köln

EuroCarBody, 17th Global Car Body Benchmarking Conference, 20-22 oktober 2015, Bad Nauheim

Car Body Painting, 3-4 november 2015, Bad Nauheim

Elmia Subcontractor, 10-13 november 2015, Jönköping

Doors and Closures in Car Body Engineering, 17-18 november 2015, Bad Nauheim

Simulation, 1-2 december 2015, Bad Nauheim

ECCM, 26-29 juni 2016, München


Kontakt: Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer