LIGHTer workshops och informationsträffar

LIGHTer anordnar flera öppna LIGHTer workshops per år, inom olika teman.