Nätverk, workshops och mötesplatser

LIGHTer skapar affärs- och teknikrelaterade möten mellan företag, stora och små företag, akademi och institut. LIGHTer håller regelbundna seminarier, workshops och informationsmöten om LIGHTers verksamhet, projekt och satsningar inom lättviktsområdet.
LIGHTer skapar dessutom regional och internationell samverkan, t ex genom regionala noder och påverkansplattform mot Horizon2020.

Här nedan finns information om LIGHTers workshops och informationsmöten samt övriga workshops, konferenser och satsningar som pågår inom lättvikt.

LIGHTer workshops och informationsträffar
LIGHTer årsstämma
SME-satsningar (IM4)
Regional, nationell och internationell samverkan (IM6) (Regionala noder, påverkansplattform 2020)
Övriga workshops, konferenser och satsningar på lättvikt
Strategiska resurser inom lättvikt
Ph.D Network (Forskarnätverk)

Kontakt: Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer