Beskrivning och mål
Målet är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur termoplastiska biokompositer tillverkas och vilka egenskaper och begränsningar de har. Fokus under kursen ligger inom formsprutade kompositer och under kursdagen genomförs både en teoridel och ett flertal praktiska moment.


Innehåll
Kursen består av följande moment:

Teoridel
• Material (fibertyper, matrismaterial, kopplingsagenter, processhjälpmedel, egenskaper)
• Tillverkningsprocesser (kompoundering, formsprutning, extrudering, flytbarhet, air-lay, kardning, pressning)


Praktisk del
• Kompoundering
• Formsprutning
• Mekanisk provning
• Mikroskopi


Passar kursen mig?
Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kunskap om termoplastiska biokompositer och passar för bland annat produktutvecklare, konstruktörer, tekniker och inköpare.


Kursplan 2018 (kan laddas ner inom kort)


Kursansvarig innehåll:
Henrik Oxfall, telefon: 031-706 63 34 


Praktiska frågor:
Patrik Svanängen, telefon: 036-30 12 06
Carolina Pettersson, telefon 031-706 6129

Datum: 17 maj 2018
Plats: Swerea IVF, Mölndal
Avgift: 1800 SEK (exkl moms)
Anmälan