Swedish arena for metal additive manufacturing (1 dag)

 

Beskrivning                                                                                                                
För att stötta företag och närmingsliv startas en nationell arena för additiv tillverkning i metall med fokus på de industriella forskningsbehov som finns. I samband med uppstarten av arenan ges en hel dags föreläsningar om vad som pågår inom additiv tillverkning i metall.

Seminariet hålls i samverkan med LIGHTer.

Innehåll  
Seminariet består av följande delar:

  • Introduktion till additiv tillverkning i metall
  • Pulverråvara - produktion och karaktärisering
  • Pågående forskningsprojekt inom området
  • Inspektion och mätning av AM
  • Standardisering
  • Industriella exempel

Passar seminariet mig?                                                                                        
Seminariet riktar sig till dig som vill veta mer om vad som är möjligt med additiv tillverkning i metall och vilken forskning och utveckling som ligger i framkant. Dagen ger dig också möjlighet att lära känna andra med liknande intresse och du kommer få information om den nationella arena som startas kring området.

Ansvarig för innehåll: Joakim Ålgårdh, telefon: 08-545 27 454

Datum och plats: ges på förfrågan

Avgift:
För organisationer som har för avsikt att bli medlemmar i Arenan är seminariet avgiftsfritt.
För medlemmar i LIGHTer är kostnaden 700 SEK
För icke medlemmar är avgiften 1300 SEK