Polymera kompositmaterial (2 dagar)

Anmälan ännu ej öppen

Beskrivning och Mål
Material-, tillverknings- och dimensioneringskännedom. Praktiska laborationer ingår samt ett verklighetsbaserat case.

Innehåll
Kursen behandlar följande moment:

 • Materialkunskap
 • Tillverkningsmetoder
 • Arbetsmiljö & praktisk tillverkning
 • Förståelse för kopplingen process-materialegenskaper
 • Mikromekanik
 • Laminatteori
 • Brottkriterier/skador
 • Restspänningar
 • Effekt av defekter
 • Tumregler för design
 • Fogning
 • Beräkningsverktyg
 • Optimering
 • Långtidsegenskaper

Passar kursen mig?
Kursen riktar sig främst mot yrkesverksamma civ.ing, eller motsvarande. Framför allt konstruktörer och i viss mån beräkningsingenjörer.

Kursplan 2016

Kursansvarig innehåll: 
Robin Olsson, telefon: 031- 706 63 51

Datum: ges på förfrågan
Plats: Compraser Labs, Linköping

Avgift: 13 000 kr (exkl moms)

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.