Lättviktsmaterial - egenskaper och tillverkning (2 dagar)

Anmälan ännu ej öppen

Mål
Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en förståelse av vikten att i utvecklingsstadiet av en produkt tänka igenom konstruktion och materialval för att optimera produktens vikt och materialåtgång. Att ta fram en genomtänkt konstruktion med rätt materialval är synnerligen viktigt idag när det är stort fokus på att minimera materialåtgång och miljöpåverkan. Utöver detta behöver även kostnader minskas. 

Innehåll
Kursen består av följande moment:

  • Lättviktskonstruktion
  • Kravspecifikation och materialval
  • Fogningsmetoder och ytbehandling
  • Metalliska material
  • Polymera material
  • Kompositmaterial

Passar kursen mig?
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som produktutvecklare eller konstruktör. Den kan även vara av intresse för dig som arbetar som inköpare eller är allmänt intresserad av lättviktskonstruktion.

Kursplan 2016

Kursansvarig: Jan Skogsmo, telefon: 031-706 60 42

Datum: ges på förfrågan

Plats: Swerea IVF, Mölndal

Avgift: 13 000 kr (exkl moms)

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.