På denna sida presentera kurser inom lättviktsområdet som bedrivs av andra aktörer än LIGHTer.
Vill du marknadsföra ditt företags kurser här, kontakta Marie Fredriksson

     

Kurser från Polymercentrum
Polymercentrum erbjuder industrikurser inom plast, gummi och kompositer.
Läs mer här eller besök www.polymercentrum.se