Gjutning - från idé till funktionell design (1 dag)

Anmälan ännu ej öppen

Mål
Målet med seminariet är att du som inköpare, konstruktör eller liknande ska få en inblick i den gjutna produktens utveckling och produktion.

Innehåll
Under dagen ges presentationer där vi försöker behandla många av de frågetecken som företag har när det gäller utveckling och inköp av gjutna komponenter.

Exempel ges av hela tillverkningskedjan från tidig konceptutveckling till leveransbestämmelser av färdiggjuten komponent. Information kring varje delsteg ges liksom jämförelse av olika materials egenskaper och olika tillverkningsmetoder.

Passar kursen mig?
Seminariet passar dig som är inköpare, konstruktör eller intresserad av gjutna komponenters möjligheter och egenskaper.

Kursplan

Kursansvarig: Sten Farre, telefon: 036-30 1220

Datum: kommer inom kort för 2017
Plats: Jönköping

Avgift: 1 800 kr (exkl moms)

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.