Gjutning - från idé till funktionell design (webbkurs)

Webbkursen finns tillgänglig nu.

 

Mål
Målet med kursen är att du som inköpare, konstruktör eller liknande ska få en inblick i den gjutna komponentens utveckling och produktion.

Kursen går som webbkurs. Det innebär att du som kursdeltagare kan ta del av de olika delarna i din egen takt, från din egen dator. Webbkursen är uppdelad i sex olika delar om ca 15-25 minuter vardera som du kan se när det passar just dig bäst. Du kan förstås också se om särskilt intressanta delar.

Innehåll
Under kursens olika delar belyser vi hela tillverkningskedjan från tidig konceptutveckling till leveransbestämmelser av färdig gjuten komponent. Information kring varje delsteg ges, liksom jämförelse av olika materials egenskaper och olika tillverkningsmetoder. Jämförelserna görs både tekniskt och kostnadsmässigt.

Passar kursen mig?
Kursen passar dig som är inköpare, konstruktör eller intresserad av gjutna komponenters möjligheter och egenskaper. En presentation av kursen och föreläsaren finns nedan, klicka på bilden för en 5 min lång kursintroduktion.

Hur får jag tillgång till kursmaterialet?
Kontakta LIGHTers ansvarige för industrikurser, Patrik Svanängen, så tilldelas du weblänk och lösenord som ger dig tillgång till kursmaterialet. Efter att länk och lösenord aktiverats första gången så är det giltigt i tre månader och du kan ta del av kursmaterialet när du vill under denna tid. Observera att materialet är helt kostnadsfritt för LIGHTers medlemmar. För icke medlemmar i LIGHTer som önskar ta del av materialet så utgår kostnad enl nedan.

Kursplan 
Kursansvarig: Sten Farre, Swerea SWECAST, tfn: 036-30 12 20

Datum: fr om 12 december 2017
Plats: Online (länk via LIGHTers webplats)
Avgift: Gratis för LIGHTers medlemmar. 1 800 kr (exkl moms) för icke medlemmar. 
Betalning mot faktura (lösning för betalning med kort kommer inom kort).