Fogningsmetoder för lättviktskonstruktioner och multimaterial (2 dagar)

Anmälan öppen - görs via mail till: 
Patrik Svanängen

Beskrivning och Mål
Kursen är en grundkurs bestående av olika seminarier. Den ska ge en bra förståelse för olika fogningsmetoders funktion och användning för lättviktskonstruktioner och multimaterial.

Dag 1 är inriktad mot limning, mekanisk fogning och hybridfogning.
Dag 2 behandlar svetsning och innovativa metoder.

Du kan välja att delta båda dagarna eller enbart gå dag 1 eller 2.

Innehåll
Kursen består av följande seminarier:

  • Limning - från Kontakt till Funktion Förbehandling, materialval, applicering
  • Skruvförband – konstruktion, montering, funktion
  • Stans- och stuknitning
  • FDS - Flow drill screw
  • Noder, knutpunkter
  • Hybridfogning – limning + mekanisk fogning
  • Svetsning
  • Lödning
  • Innovativa fogningsmetoder
  • Besök i Swereas hybridfogningscell

Passar kursen mig?
Kursen riktar sig mot konstruktion, beredning och produktion inom tillverkningsindustrin.
Speciella förkunskaper krävs inte men underlättar givetvis utbytet av kursen. 

Kursplan 2018 (kan laddas ner inom kort)

Kursansvarig innehåll:
Jan Skogsmo, telefon: 031-706 60 42

Praktiska frågor: 
Patrik Svanängen, telefon: 036-30 12 06

Datum: 21-22 mars 2018
Plats: Swerea IVF, Mölndal

Avgift

Både dag 1 och 2: 10 000 kr (exkl moms)
Enbart dag 1 alt dag 2: 6 000 kr (exkl moms)

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.

Rabatt för medlemmar i Swerea IVF eller Swerea KIMAB: 25%