LIGHTer industriutbildningar

Här beskrivs LIGHTers industriella utbildningar avsedda för industrin, alltifrån operatörer, tekniker till ingenjörer.

Nedan följer de kurser som bedrivs inom LIGHTer. Har du önskemål om andra kurser eller förslag på kurser som borde drivas inom LIGHTer, kontakta Patrik Svanängen, telefon: 036-30 12 00.

Bokningsvillkor och allmän information

Gjutning - från idé till funktionell design (1 dag)
Datum: för 2017 ännu ej fastställt
Plats: Jönköping
Mer information här!

Brand och lättviktsmaterial (1 dag)
Datum: 19 september 2017
Plats: RISE, Borås
Mer information här!

Fogningsmetoder för lättviktskonstruktioner och multimaterial (2 dagar)
Datum: prel månadsskiftet oktober/november 2017
Plats: Swerea IVF, Mölndal
Mer information här!

Swedish arena for metal additive manufacturing, (1 dag)
Datum: för 2017 ännu ej fastställt
Plats: Nordic Forum, Kista
Mer information här!

Lättviktsmaterial - egenskaper och tillverkning (2 dagar)
Datum: för 2017 ännu ej fastställt
Plats: Swerea IVF, Mölndal
Mer information här!

Polymera kompositmaterial (2 dagar)
Datum: för 2017 ännu ej fastställt
Plats: Compraser Labs, Linköping
Mer information här!

Inspirationsseminarium - Lättvikt och simuleringsstöd
Datum: för 2017 ännu ej fastställt
Mer information här!

Termoplaster- egenskaper och konstruktionsaspekter (1 dag)
Företagsanpassad kurs
Mer information här!