Vad är LIGHTer?


LIGHTer - stärker svensk konkurrenskraft

LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.

LIGHTer syftar till att på ett effektivt sätt skapa konkurrenskraft åt svensk industri. LIGHTer avser att skapa en struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt. LIGHTer kommer dessutom ge en internationell toppnivå (excellence) inom valda områden vilket ger industrin förutsättningar för hög konkurrenskraft.

LIGHTer koordinerar det som sker inom forskning, utveckling, teknik och kompetensutveckling i Sverige. LIGHTer är navet inom svensk lättviktsteknik. På denna hemsida samlar LIGHTer information om vad som händer nationellt och internationellt inom lättvikt. LIGHTer erbjuder Teknologiutveckling, Kompetensutveckling och Forskarnätverk samt nätverk, forum och mötesplatser.

LIGHTer värdegrund
För oss är det väldigt viktigt hur vi uppfattas, vad vi står för etc. Därför har vi tagit fram en värdegrund som beskriver hur vi arbetar när det gäller alla aktiviteter och möten mellan människor, internt som externt. Värdegrunden går att ladda ner här!

LIGHTer dokument
LIGHTer verksamhetsbeskrivning går att ladda ner här
LIGHTer stadgar går att ladda ner här

LIGHTer medlemsprogram

LIGHTer medlemsprogram startade 1 november 2013. Genom att vara medlem tar man ett gemensamt ansvar för att Sverige blir en av de ledande nationerna inom lättviktsutveckling, vilket ger export och arbetstillfällen. Som medlem ges också möjlighet att påverka vad Sverige ska satsa på inom lättviktsområdet. Som medlem får man tillgång till ett unikt och brett nätverk och kontinuerliga nationella och internationella omvärldsbevakningar. För mer information kring medlemsprogrammet, erbjudanden och hur man blir medlem, klicka här!

Strategiskt innovationsprogram Lättvikt

LIGHTer driver också strategiskt innovationsprogram Lättvikt. För mer information läs här!

LIGHTer Verksamhetsberättelse

LIGHTer Verksamhetsberättelse 2017 går att ladda ner här
LIGHTer Verksamhetsberättelse 2016 går att ladda ner här
LIGHTer Verksamhetsberättelse 2015 går att ladda ner här
LIGHTer Verksamhetsberättelse 2014 går att ladda ner här