Strategiskt innovationsprogram Lättvikt (SIP Lättvikt)

LIGHTer har fått förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram inom lättvikt (lightweight innovation programme). Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska innovationsområdena, varav lättvikt är ett utav dem. De andra är Produktion, Metalliska material, Gruv- och materialutvinning samt It och automation. Totalt har 16 program beviljats. Motivet är att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden.

Strategiskt innovationsprogram Lättvikt startade oktober 2013 och är en långsiktig satsning som bygger på den Strategiska forsknings- och innovationsagendan för lättvikt. Etapp 1 är mellan 2013-2016.

Programchef för strategiskt innovationsprogram Lättvikt är Cecilia Ramberg, Swerea IVF (Verksamhetsledare LIGHTer).

Vinnova uttalar sig om dessa satsningar;

Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIO vill vi tillsammans med Energimyndigheten bidra till att stärka kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor och stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker.

De program som valts ut är områden vi vill investera i för framtiden Det beror inte enbart på att området är viktigt för Sverige, utan även på att vi tror på er förmåga att skapa förnyelse, engagemang och samverkan mot gemensamma mål.

Vår ambition är att stötta er och skapa förutsättningar för er att göra skillnad. Vår förväntan är att ni med nyfikenhet, vision och kraft inspirerar till nya gränsöverskridande samarbeten för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Mer om dessa satsningar går att läsa på www.vinnova.se

Strategiskt innovationsprogram har bl a följande uppgifter;

- Realisera lättviktsagendan genom att genomföra aktiviteter, strategiska satsningar och utlysningar

- Vara ett nav för teknik- och kompetensutveckling inom lättvikt. Bl a så ger vi ut ett nythetsbrev varje månad, LIGHTer News, där vi informerar om vad som händer inom lättviktsområdet. På denna hemsidan marknadsför vi också vad som sker inom lättviktsområdet, allt ifrån projekt, utbildningar, kompetenser, nätverk, nyheter med mera.

- Success stories från våra projekt finns att ladda ner här!

- Kontinuerliga utlysingar i linje med lättviktsagendan. Läs här!

- Information om vad som händer inom lättvikt. Läs här!