LIGHTer nod Västra Götaland syftar till att underhålla ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk runt lättvikt med internationell konkurrenskraft. Noden arbetar för att stötta regionala företag i utveckling och användning av lättviktsteknik samt att ge regionala aktörer möjlighet att erbjuda spetskompetenser på nationellt plan via LIGHTer. Ett av målen med arbetet är att utveckla SMF att bli proaktiv innovationspartner till slutkunden, dvs att gå från att vara underleverantör till att bli en ”utvecklingsleverantör” som arbetar tillsammans med kunden. Detta sker genom att utveckla företagets spetskompetens. LIGHTer nod i Västra Götaland är öppen för varje företag och organisation med intresse för lättviktsteknologi och relevant verksamhetsinriktning, lokaliserade i regionen, oavsett bransch.


Noden drivs som ett projekt och är nu är inne i sin andra etapp. I den första etappen (2014-2015) inventerades företag med intresse för lättviktsteknologi för att kartlägga deras behov av stöd för utveckling av lättviktsprodukter. Detta gjordes genom företagsbesök hos ca 25 företag inom tillverkningsindustrin inom ett flertal branscher, främst inom transportmedelsindustrin men även inom exempelvis bygg och plast.

Etapp 2 (2016-2018) syftar till att följa och stötta de utvalda företagen, men även nya, med aktiviteter som kopplar samman gemensamma teknikutmaningar, eller utvecklar ett företag med dess specifika lättviktsfrågor. Vår ambition är att hitta konkreta och kreativa steg mot utveckling och tillväxt inom lättviktsområdet.


Några av de aktiviteter som noden driver är:

  • Vidareutveckling av företagslistan som togs fram i etapp 1. Listan har hittills utökats med ca 15 nya företag och arbetet med nätverket pågår kontinuerligt
  • Skapa projektutvecklingsverkstäder med lättviktsaktiviteter utifrån identifierade behov där SMF deltar
  • Workshoppar och seminarier med specifika teman samt utbildningar inom lättviktsteknologi
  • Stöttning i arbete med ansökningar
  • Stöttning och utveckling av regionala gränsgångare och exjobbare

 

KALENDARIUM

AKTIVITETER INOM LIGHTer NOD VÄSTRA GÖTALAND

Vi skapar och stödjer lättviktsaktiviteter utifrån företagens behov, så som seminarier, workshoppar och kurser. Klicka på respektive aktivitet för mer information och anmälan allt eftersom det närmar sig. Fler aktiviteter planeras så håll koll på kalendariet med jämna mellanrum för att inte missa något. Kontakta oss gärna om ni efterfrågar något speciellt.

På gång

Seminarium: Nya möjligheter med optimeringsverktyg, 12 juni, Mölndal. 
Under en dag träffas vi för att öka medvetenheten om digitaliseringens verktyg och möjligheter. Målet med seminariet är att deltagarna ska kunna förstå hur optimeringsverktyg kan användas för att ta fram mer konkurrenskraftiga produkter. Deltagarna ska även få insikter om hur en lösningsrymd vid konceptkonstruktion kan undersökas och förslag på koncept kan tas fram. Anmälan är öppen.
Kontaktperson: Mikael Ström, mikael.strom@swerea.se

Kurs: Termoplastiska biokompositer. Kurstillfälle ännu ej fastställt. Kursen är en 1-dagskurs med både teoretiska pass och praktiska övningar i labb. Kursen går under en hel dag med föreläsningar på förmiddagen och laborationer på eftermiddagen. Kontaktperson: Henrik Oxfall, henrik.oxfall@swerea.se, 031-706 6334 kurstillfälle ännu ej fastställt.

Genomförda
Workshop: Slitstark aluminium med ökad värmeledningsförmåga 15 november, Mölndal Välkommen till en inspirerande seminarium om ett nytt material som både sänker vikt och ökar prestanda. En förmiddag med några föredrag samt workshop med diskussion kring möjliga applikationer, utmaningar etc. Kontaktperson: Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se, 031-706 6175

Workshop: Fossilfria vattenvägar och vattenbruk 24 januari, Fiskebäckskil Fokus för workshopen ligger på synergier med pågående och avslutade projekt samt finansieringsmöjligheter för nya projekt inom området. Kontaktperson: Erik Bunis, erik.bunis@ri.se, 070-644 50 38

Workshop: Termisk sprutning, 25 april, Trollhättan. Välkommen till ett inspirerande seminarium om en ytbeläggningsmetod som kan leda till lättare produkter med ökad prestanda. Kontaktperson: Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se, 031-706 6175. Läs sammanfattningen från workshoppen

Workshop: Robust limning av vakuumformad polypropen, 8 maj, Mölndal. Avsikten med projektet har varit att med plasma kunna limma plaster som annars är svåra att limma även efter flamning och corona. Projektet har också undersökt olika avsyningsmetoder och jämfört deras förmåga att förutsäga om ytan är limbar eller inte. Syftet med workshopen är att sprida resultat från projektet samt identifiera potentiella partners som kan vara intresserade av ett fortsättningsprojekt.
Kontaktperson: Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se, 031-706 6175

 

KONTAKT

Projektet för LIGHTer nod Västra Götaland leds av Swerea IVF i samverkan med RISE Research Institutes of of Sweden och Innovatum i Trollhättan. Finansiär är Västra Götalandsregionen. Kontaktuppgifter till de personer som är med och driver noden finns nedan.

 

                                                                                                               

Carolina Pettersson
Projektledare
Tel: 031-706 61 29

 

Kerstin Hindrum

Erik Bunis

Tommy Christensen
Tel: 0520-28 93 37

 

Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer
Programchef för det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt
Tel: 031-706 60 52

Tomas Luksepp
Jan Skogsmo
Aurélien Tricoire

 

 

 

 

 

Swerea IVF
Box 104
431 22 Mölndal
Tel: 031-706 60 00

 

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås
Tel: 010-516 50 00

INNOVATUM
Nohabgatan 18A, Byggnad 73
461 53 Trollhättan
Tel: 0520-28 94 00 

 

Swerea IVF
Box 104
431 22 Mölndal
Tel: 031-706 60 00