LIGHTer Nod Småland på årets SPARK-konferens

LIGHTer Nod Småland fanns på plats när årets SPARK-konferens anordnades på Jönköping University. SPARK är ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag. Årets tema var Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland? En frågeställning som kopplar väl an till LIGHTer nod Småland där smart tillverkning är ett viktigt led i att öka industrins förmåga för tillverkning av lättare produkter.