En regional nod för LIGHTer i Småland

Småländsk industri har en lång tradition av innovation och entreprenörskap samt som underleverantörer till storföretagen i Sverige. När efterfrågan på lätta och smarta detaljer ökar inom flera områden behöver den småländska industrin följa med för att säkra en fortsatt god konkurrenskraft. Fordon är ett tydligt exempel där lägre bränsleförbrukning är avgörande för att minska klimatpåverkan, men i princip alla branscher efterfrågar mera vikteffektiva produkter vilka bidrar till lägre energi- och tillverkningskostnader och därmed också till en hållbar, konkurrenskraftig och lönsam tillverkningsindustri. Morgondagens vinnare blir de företag som har en strategi och en kompetens för att hantera aktuella och framtida kundkrav kring lättvikt.

Vad kan vi hjälpa dig med?

• Analyser av framtida produkt- och affärsmöjligheter
• Riggning, finansiering och genomförande av utvecklingsprojekt
• Kompetensutveckling inom olika områden
• Produktutveckling, testning och verifiering
• Förmedling av experthjälp och examensarbeten
• Prototypframtagning, testning, verifiering och certifiering
• Livscykel- och hållbarhetsanalyser
• Marknadsanalyser, studieresor och affärsutveckling

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig

Om LIGHTer Nod Småland

Kontakt

Nyheter 

Finansiärer