En regional nod för LIGHTer i Småland

Småländsk industri har en lång tradition av innovation och entreprenörskap samt som underleverantörer till storföretagen i Sverige. När efterfrågan på lätta och smarta detaljer ökar inom flera områden behöver den småländska industrin följa med för att säkra en fortsatt god konkurrenskraft. Fordon är ett tydligt exempel där lägre bränsleförbrukning är avgörande för att minska klimatpåverkan, men i princip alla branscher efterfrågar mera vikteffektiva produkter vilka bidrar till lägre energi- och tillverkningskostnader och därmed också till en hållbar, konkurrenskraftig och lönsam tillverkningsindustri. Morgondagens vinnare blir de företag som har en strategi och en kompetens för att hantera aktuella och framtida kundkrav kring lättvikt.

 

Om LIGHTer Nod Småland

Kontakt

 

Samverkansparter

Tekniska högskolan i Jönköping   
Salem Seifeddine
salem.seifeddine@ju.se
+46 (0)34-10 1662

RISE
Erik Bunis
erik.bunis@ri.se
+46 (0)10-516 50 38

Mikael Pekkari
mikael.pekkari@ri.se
+46 (0)10-516 5865

Finansiärer