Om LIGHTer regional nod Blekinge


LIGHTer är en ledande multidisciplinär arena inom lättvikt. LIGHTer samlar kompetens, teknologiutveckling och nätverkande inom lättvikt i Sverige. Den regionala LIGHTer noden i Blekinge har fokus på kompetens- och teknologiutveckling inom bearbetning av lättviktsmaterial kopplat till styrkeområdena plåtformning (stamping) och vattenskärning.

Blekinge har unik kunskap inom bearbetande industri, såsom vattenskärning och plåtformning (stamping), med flera aktiva företag. Utmaningen för industrin ligger i utveckling av effektiva och hållbara produkter och produktionsprocesser för att möta framtida funktions- och miljökrav. Fokus ligger idag på lättviktsteknologier för att kunna möta dessa krav och samtidigt öka sin konkurrenskraft.

Den regionala LIGHTer noden syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring.

I den regionala nodens startprojekt tas en strategi fram för att få leverantörskedjor att tillsammans öka sina affärer baserat på "Lättvikt". I det arbetet ingår stora företag som motorer. Nodens aktiviteter fokuserar på behov, drivkrafter och möjligheter hos mikro-, små och medelstora företag som kan och vill växa. Arbetssättet sker enligt LIGHTers nationella strategi genom de fyra arbetssätten innovationscheckar, gränsgångare, certifiering och ”first customer”.

Mer information


Bilder från Sweden Waterjet Lab och Swerea IVF AB.