Nyheter


2017-11-07 
Nu finns en unik möjlighet till att medverka i lättviktsprojekt genom LIGHTer Småföretag!

Satsningen sker inom ramen för LIGHTer (SIP Lättvikt) med syftet att utveckla små och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar åt svensk industri. LIGHTer (SIP Lättvikt) har beslutat att avsätta 2,3 MSEK för att utveckla småföretagsprojekt under tiden november 2017 – oktober 2018. Alla projekt ska innehålla samarbete med någon aktör i någon av de regionala noderna i LIGHTer. 

Kontakta oss i LIGHTer regional nod Blekinge för att diskutera projektidéer, hjälp att söka projektfinansiering och medverka!
Mer information

2017-10-30
Träffa LIGHTer regional nod Blekinge vid LIGHTer International Conference den 22-23 november och vid Techtank Conference 30/11-1/12, 2017!

LIGHTer International Conference
Techtank Conference

2017-06-01

Ett startprojekt för att skapa och etablera en regional LIGHTer-nod i Blekinge har beviljats! Arbetet påbörjas under hösten 2017 och pågår under två år. LIGHTer  regional nod Blekinge syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring. Arbetet i noden kopplar till bearbetning av lättviktsmaterial genom vattenskärning och stamping med stort fokus på små och medelstora företag. Storindustri ges möjlighet till en teknikdrivande roll. Projektet leds av Anders Jönsson vid Ronneby kommun och involverar även Swerea IVF. TechTank medverkar i arbetet med att sätta samman projektets styrgrupp samt involvera nyckelaktörer i hela regionen.

Bild från www.ronneby.se