Medverkande aktörer


På denna sida presenteras medverkande aktörer.

OBS att uppstartsprojektet för LIGHTer regional nod Blekinge pågår och att noden och dess aktörer ännu inte etablerats. Fler aktörer kommer att ansluta under 2017 och 2018!

Är du intresserad av att medverka, kontakta någon av deltagarna i utvecklingen av, eller styrgruppen för LIGHTer regional nod Blekinge! 

Kontakt