Kontakt


Uppstartsprojektet för LIGHTer regional nod Blekinge leds av Swedish Waterjet Lab i samverkan med Cefur Ronneby och Swerea IVF i Olofström.

Medverkande i utvecklingen och driften av LIGHTer regional nod Blekinge, samt Styrgruppen som involverar aktörer från akademi och industri, presenteras nedan.

Projektgrupp
Anders Jönsson
Projektledare
Swedish Waterjet Lab
Ronneby Kommun
Soft Center 1
372 25 Ronneby
Tfn: 072- 172 87 31

Hans-Olof Svensson
Verksamhetsledare
Näringslivsenheten
Ronneby Kommun
Soft Center 1
372 25 Ronneby
Tfn: 0457-61 82 41

Eva-Lis Odenberger
Project coordinator, web
Adjunct Senior Lecturer, Solid Mechanics, Luleå University of Technology
Swerea IVF
Vällaregatan 30
293 38 Olofström
Tfn: 0454-97545

Styrgrupp
En styrgrupp kommer att bildas under 2017.