Lättviktspodden


Vi har nylingen introducerat en podcast som heter Lättviktspodden. Syftet är att skapa intressanta diskussioner kring allt som rör lättvikt och lättviktsutveckling. Här är de första sju avsnitten.

#7 Ett steg närmare Europas lättviktskluster!
Utmana LIGHTer med dina behov av internationell uppkoppling, säger Tomas Ireman, Saab, i senaste avsnittet av Lättviktspodden. Tillsammans med Elisabeth Sagström-Bäck, Swerea IVF och Fredrik Stig, LIGHTer, reflekterar han kring den internationella strategi som nu är antagen för lättviktsarenan LIGHTer. Fler internationella projekt och uppkoppling mot europeiska lättviktskluster är bara två av många aktiviteter. Lyssna på lättviktspodden, nu direkt!

Lyssna på avsnittet här #7 Ett steg närmare Europas lättviktskluster! eller via iTunes
_________________________________________________________________

#6 Lättvikt till havs
Enorma besparingar med lättare fartyg 
Världen måste bli bättre på att spara vikt i fartygskonstruktioner. Lättare fartyg bidrar såväl till miljövinster som bättre transportekonomi. Lyssna på senaste Lättviktspodden där LIGHTers verksamhetsledare Cecilia Ramberg diskuterar fartygsbranschens utmaningar med Mattias Gunnarsson, MacGregor, och Michael Rahm, RISE. Det finns enorma besparingar att göra med lättviktslösningar genom minskat underhållsbehov och lägre bränsleförbrukning per ton nyttolast, betonar Mattias och Michael. Därför är det hög tid att få branschen att se helheten och sätta fokus på livscykelkostnaderna istället för den enskilda investeringen.

Lyssna på avsnittet här #6 Lättvikt till havs eller via iTunes
_____________________________________________________________________

#5 Nationell kompetensarena för produktoptimering
"För att skapa optimeringsdriven produktutveckling behöver vi forma en ny kultur istället för nya unika grupper”, menar Harald Hasselblad, Volvo Cars. Lyssna på senaste avsnittet av Lättviktspodden där Harald Hasselblad, Magnus Bengtsson, Chalmers, och Cecilia Ramberg, LIGHTer, diskuterar om den nya nationella kompetensarenan för produktoptimering. Industrin vill skapa ett branschöverskridande nätverk som omfattar industri, akademi och forskningsinstitut, men också mjukvaruleverantörer eftersom programvaran måste bli mer lättillgänglig. 

Lyssna på avsnittet här #5 Nationell kompetensarena för produktoptimering eller via iTunes
_____________________________________________________________________

#4 Grafen möter lättvikt
Sverige har en stark position inom grafenforskningen och möjligheterna med det nya materialet kan nu börja realiseras inom industrin. Egenskaperna hos grafen är exempelvis högintressanta för lättviktskonstruktioner i både komposit och metall. I detta avsnitt av lättviktspodden möts Pontus Nordin, Saab Group, Helena Theander, SIO Grafen, och LIGHTers Cecilia Ramberg, för att just diskutera hur grafen kan bidra till nya lättviktslösningar. I vår kommer innovationsprogrammen SIP Lättvikt och SIO Grafen gå samman i en gemensam utlysning i syfte att hitta intressanta demoprojekt. Tanken är att forma konsortier av aktörer som vill arbeta med grafen och lättvikt. Mer information hittar du på lighterarena.se och siografen.se

Lyssna på avsnittet här #4 Grafen möter lättvikt eller via iTunes
_______________________________________________________________________

#3 om Lättviktsagendan
Ingegerd Annergren, Scania och Bengt Nilsson, Lamera reflekterar kring den uppdaterade lättviktsagendan, Sveriges färdplan för lättvikt 2017-2037. Ladda ner agendan här.

Lyssna på avsnittet här #3 Lättviktsagendan eller via iTunes
________________________________________________________________________

#2 Kompositutveckling
Lättviktspodden dyker ner i kompositutveckling, ett högaktuellt område för många produktutvecklande företag. I andra avsnittet har LIGHTers Stefan Gustafsson Ledell och Cecilia Ramberg bjudit in Andreas Martsman från Oxeon. Företaget utvecklar, producerar och säljer bandvävd armering till kunder som arbetar med avancerade kompositer för att sänka vikten och öka prestandan på sina produkter.

Lyssna på avsnittet här #2 Kompositutveckling eller via iTunes
________________________________________________________________________

#1 Nya trender inom lättviktsutveckling
I allra första avsnittet av lättviktspodden reflekterar Kaj Fredin, Volvo Cars, och Anders Sjunnesson, GKN Aerospace, kring trender och utveckling inom lättvikt.

Lyssna på avsnittet här #1 Nya trender inom lättviktsutveckling eller via iTunes
_________________________________________________________________________

Under 2016 har lättviktsagendan uppdaterats och dessa poddavsnitt är ett inspel som vi inom LIGHTer gärna vill ha respons på. Hör av dig till LIGHTer, Cecilia Ramberg eller Fredrik Stig med dina tankar kring svensk industris utvecklingsbehov inom lättvikt.