Hållbarhetsarbete i LIGHTer


Ett av de strategiska målen för LIGHTer är att bidra till högt satta miljömål. För att säkerställa att projekten bidrar till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv arbetar SIP Lättvikt med hållbarhetsstöd från och med hösten 2016. Under ansökningstiden tillhandahålls ett verktyg i Excel för hållbarhetsanalys och programkontoret för SIP Lättvikt erbjuder även upp till 2 timmar telefonstöd. Såväl verktyg som telefonstöd är frivilligt och kostnadsfritt.

Mer information finns i utlysningstexten på Vinnovas hemsida och i rapporten Hållbarhetsarbete i LIGHTer (rapporten kan laddas ner här och verktyget här). Ett webbinarium som beskriver hur hållbarhetsarbetet i LIGHTer går till finns att se här

Hållbarhetsstöd ges av Mats Zackrisson, e-post: hallbarhetsanalys@swerea.se, tfn: 031-706 60 00. De utvecklingsprojekt som får finansiering ska delta i en obligatorisk kostnadsfri gemensam workshop som SIP Lättvikt arrangerar. Workshoppen har två syften: att vidareutveckla hållbarhetsanalysen i respektive projekt samt kunskapsutbyte mellan projekten. De som redan har en väl utvecklad hållbarhetsanalys behöver inte göra om denna, utan deltar endast i en redovisning och diskussion om hållbarhetsarbetet inom projektet.

Vid frågor om utlysningar går det även bra att kontakta Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer.