Workshop: Framtidens volymproduktion av kompositer 2018-04-03

Tid: Tisdagen 17/4, kl 11.00 – 16.00
Plats: Nohabgatan 18A, Trollhättan (Produktionstekniskt Centrum)
Denna workshop är en del i en förstudie inom FFI-Hållbar Produktion. Projektet syftar till att ta fram underlag för en långsiktig strategi för att Sverige ska etablera en framskjuten position inom kostnadseffektiv volymproduktion av kompositer. Det övergripande målet med detta förprojekt är därför att i första hand förstå och identifiera de mekanismer (både marknadsmässiga och tekniska) som krävs för att svenska företag ska våga ta steget att implementera nya innovativa kompositteknologier.
På workshopen kommer vi bland annat att gå igenom: Omvärldsbevakning och nulägesbeskrivning, hur blir komposit ett självklart alternativ? Hur bygger vi samverkan i hela värdekedjan och hur skapar vi förutsättningar för volym, kvalitet och kostnadseffektivitet?

Workshopen är öppen och kostnadsfri. För anmälan och mer information: kontakta tommy.christensen@innovatum.se senast 13/4.