Workshop: Cirkulär ekonomi och lättvikt 2018-04-04

Välkommen till Swerea koncernens gemensamma workshop med tema ”Cirkulär ekonomi & Lättvikt”.
Här inspireras vi av talare från båda dessa fält för att ta fram nya hållbara lösningar för din produkt eller ditt företag.
För att ställa om dagens förbrukningssamhälle till ett mer hållbart samhälle måste vi tänka nytt. Ett sätt är att implementera det naturliga kretsloppet i ditt företag eller din produkt dvs. cirkulär ekonomi.
En cirkulär ekonomi bygger på minimera avfall/restproduktströmmar och att istället se nya möjligheter till att förlänga produktens livslängd genom t.ex. återanvändning, lagning eller ge din produkt ett nytt liv i en helt annan form – se dina restprodukter som en framtida resurs. Lättviktskonstruktioner kan i sin tur bidra med minskad förbrukning av energi och dyrbara ändliga råmaterial och minska ditt koldioxidavtryck och på så sätt underlätta ditt företags omställning till cirkulär ekonomi.
Målgrupp: Workshopen vänder sig till företag med intresse av Cirkulär Ekonomi och Lättvikt, för ett nytt sätt att göra material och produkter, som är både lätta och hållbara och som går att ta hand om i cirkulära system.
Mål: Att lyfta fram de utmaningar svenska företag står inför om Cirkulär Ekonomi och Lättvikt. Att få fram nya idéer kring möjliga projekt, där företagen behöver stöd av en forskningspartner.
Datum: Torsdagen den 17:e maj
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Swerea, Argongatan 30 Mölndal, rum Vinga och Nidingen
Anmälan: via Swereas hemsida 
Sista anmälningsdag: 9 maj
Kontaktperson: Magdalena Juntikka, magdalena.juntikka@swerea.se