Välkommen till EUREKAs innovationsdagar i Helsingfors 2018-04-10

Kom på EUREKAs innovationsdagar i Helsingfors den 22-24 maj! Under innovationsdagarna kan du träffa nya projektpartners, generera nya samarbeten och lära dig mera om finansieringsmöjligheter för internationella finansieringsprojekt. Svenska företag och forskningsinstitut kan dessutom söka resebidrag för att vara med. 
Se hela inbjudan