Välbesökt LIGHTer workshop i Göteborg den 10 maj 2016-05-11

Tisdagen den 10 maj var det dags för årets LIGHTer workshop om ”Resultat och industrinytta”. Dagen bjöd bl a på en projektkavalkad, inspirationsföredrag, information om lättviktsinitiav inom EU och gav framförallt en möjlighet att skapa nya kontakter mellan flera forskningsområden och industribranscher!

De drygt 80 deltagarna fick ta del av såväl resultaten som industrinyttan med aktiviteterna i våra innovationsmekanismer. Bl a presenterades 13 pågående industriprojekt, 5 nystartade och 5 avslutade förprojekt. Presentationerna gav en mycket intressant bild av bredden på SIP Lättvikts projektportfölj. 

Under eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att komma med synpunkter på vad som kan förbättras inom lättviktsagendan 2016 och dela med sig av sina tankar om färdriktningen. Det blev en bra och öppen diskussion. Arbetet med att uppdatera vår forskningsagenda, Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft, fortsätter under våren och sommaren. Välkommen att höra av dig med dina synpunkter!

Dagen avslutades med ett teknikgruppsmöte för alla medlemmar. Anteckningarna från teknikgruppsmötet finns att ladda ner på LIGHTer medlemssidor.

Anteckningar från diskussionerna kring lättviktsagendan kan laddas ner här.

Presentationerna som hölls under dagen var:
Introduktion LIGHTer
Regeringsuppdrag - Digitalisering som en förutsättning för additiv tillverkning
Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST (verksamhetsledare LIGHTer)

EULIGHTer: Vi verkar för ökad EU-forskning inom lättvikt
Boel Wadman, Swerea IVF

Hur kan svenska företag utnyttja anläggningen för sin materialforskning?
Magnus Larsson, MAX IV Laboratoriet

Strategiskt forskningsområde och doktorandnätverket berättar
om hur grundläggande forskning skapar framtidens lättviktslösningar:                

Lars Nyborg, Chalmers tekniska högskola
Kristina Karlsson, Chalmers tekniska högskola
Amir Reza Zekavat, Örebro universitet
Mohammadreza Zamani, Jönköping University

SMFs erfarenheter på en internationell marknad
Bo Olsson, ABO

Lättviktsutvecklingens behov av nya värdekedjor
Kerstin Hindrum, SP

Resultat avslutade förprojekt:
Lättviktslamell i komposit
Jack Delin, Centriair

Polymera fiberkompositers termomekaniska beteende vid brand
Joakim Albrektsson, SP

Kostnadseffektiv masstillv. av avancerade termoplastkompositer
Maciej Wysocki, Swerea SICOMP

Ny process för våtspinning av ligninbaserad kolfiber-prekursor
Presenterades av Cecilia Ramberg, Swerea IVF. Projektledare är Carina Olsson, Swerea IVF

Innovativa biobaserade sandwichelement i byggandet
Presenterades av Cecilia Ramberg, Swerea IVF. Projektledare: Anders Gustafsson, SP

Presentation av nystartade projekt:
En samlad kavalkad av presentationerna finns att ladda ner här
RASK - Rationell analys av skruvförband
Chad Thomas, Semcon

Industriell håltagning i lättviktsmaterial
Mohammad Rouhi, Swerea SICOMP

ALVA - Avancerad lättviktskonstruktion med varmformning av aluminium
Lars-Olof Jönsson, AP&T

ROBUST - Robotiserad produktion av strukturella kompositer
Lars-Olof Jönsson, AP&T

PAVE - Probabilistisk analys och verifiering av kompositstrukturer
Henrik Molker, Volvo Cars

MIMAP - Mixade material för lättare produkter
Kenneth Strand, Swerea SICOMP

FALCON - Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur
Erik Olsson, ELU Konsult

MACS - Utveckling av MMC för högpresterande aluminiumkomponenter
Stefan Kristiansson, Amtek Components Sweden

LIGHTCAM - Högpresterande lättviktskomponenter genom additiv tillverkning
Lars Nyborg, Chalmers tekniska högskola

Presentation av nystartade förprojekt:
PlasmCFib - Plasmaoptimerad fiber-matris adhesion för kolfiberarmerade termoplastkompositer
Anders Holmkvist, Inxide

LättRam - Koncept för lätta screentrycksramar
Göran Olsson, Sapa Profiles

P4SMF - Effektivare komposittillverkning hos SMFs
Patric Grund, SMTF

COMPIS - Ny innovativ lättviktsapplikation inom svensk gjuteriindustri
Åsa Lauenstein, Swerea SWECAST

_________________________________________________________________